brenning

Avfallsbrenning

Tilbake til forrige side ....

Er det slik vi opptrer i et kulturminneområde?
I september 2003 innrapporterte vi et tilfelle av avfallsbrenning i verneområdet i nærheten av leirskolalangs veien mot Øvre Storwartz.

Nok en gang - den 16. juni 2006 - dokumenterer vi mer avfallsbrenning - i nærheten av “komandantboligen”. Denne gang finner vi aviser, postordrekataloger, datadisketter, rammemadrasser og annet. Også dette tilfellet er nå innrapportert til Riksantikvaren.

Brannrestene gir et tydelig bilde av at verneinteressene for dette område ikke respekteres. En kan bare spekulere i hvilke signaler dette gir leirskoleelever og andre som besøker området.

En kan finne store mengder avfall i området fra tiden da anlegget var aktivt. Dette anses som en del av kulturarven, og så lenge dette ikke representerer en vesentlig miljørisiko skal dette forbli der det er. Dette gir imidlertid ikke andre en grunn til å kvitte seg med eget avfall.

Les hva direktør John A. Bryde ved Rørosmuseet uttaler i en artikkel i lokalavisa Fjell-Ljom torsdag 24. juli 2003 : link til artikkel :

Nå er det på tide at brukerne av området respekterer verneinteressene - og ikke minst at områdeforvalterne (Miljødepartementet, Riksantikvaren og Rørosmuseet) treffer tiltak som kan forhindre slike tilfeller i framtiden. Vi har grunn til å tro at synderen er nærmere enn vi hadde håpet på ...

Redaksjonen STORWARTZ.NO

Fotos fra 16. juni 2006

Fotos fra 1. september 2003

© 2018 STORWARTZ.NO  -   All rights reserved.
Copyright infringement and illegal use/reuse of the content of this will be subject to prosecution according to national and international legislation.
“The law is merciful to those who obey and merciless to those who disobey”

Kontakt oss  info@storwartz.no

Oppdatert 11/01/18 @ 09:14