forfall

1. september 2003: Forfall - vinduer og bygninger, eksempler     Foto: © 2003 Thorbjørn Liell

Tilbake til forrige side ....

Vedlikehold utføres ikke lenger og resultatene lar ikke vente på seg ...
Det ser ikke ut til at midler til vedlikehold og restaurering når fram. Lokale og sentrale forvaltningsorgan må bevisstgjøres dersom Storwartz ikke skal lide samme skjebne som Christianus Sextus i Nordgruv-området.

© 2018 STORWARTZ.NO  -   All rights reserved.
Copyright infringement and illegal use/reuse of the content of this will be subject to prosecution according to national and international legislation.
“The law is merciful to those who obey and merciless to those who disobey”

Kontakt oss  info@storwartz.no

Oppdatert 11/01/18 @ 09:14